Fàilte gu Spòrs Gàidhlig.

Gus àite a ghlèidheadh air campa no tachartas, cliog air ceangal air an làimh dheis no cliog an seo.

Airson tiogaidean airson bòrd-seasaimh, clais no sgitheadh, cleachd an ceangal nas fhaide sios air an làimh dheis. 

Spòrs, cothroman agus cur-seachadan tron Ghàidhlig – siud an ceann-uidhe againn. Le sgioba èasgaidh agus uidheamachd ùr, snasail, thèid againn air suidheachaidhean Gàidhlig a chruthachadh do sgoiltean.

Tha ar tachartasan-còmhnaidh aig Loidse a’ Ghlinne Mhòir gu math spòrsail, sàbhailte agus inntinneach do sgoilearan. Bheir sinn a’ Ghàidhlig às an t-seòmar clas gu àrainneachd far a bheil an cànan ga bhrosnachadh tro chur-seachadan spòrsail. Agus prionnsabal gu math cudromach – nach cosg cur-seachadan agus campaichean Gàidhlig barrachd na bhios an aon rud sa chànan eile.

Bidh sinn cuideachd a’ tabhann chur-seachadan anns an sgìre agaibh fhèin. Thig sinn thugaibh agus nì sinn prògram ionadail le cur-seachadan spòrsail aig prìs reusanta.