Dùbhlan
Challenge

Test

Ionnsachadh

Learning

Sgilean ùra
New skills

Spòrs gu leòr!
Plenty of fun!

Arrow
Arrow
Slider

Cànan - Language  

   

   

Leasachadh  

   

Seo na tachartasan a th' againn an dràsta.

 

Tha àitean dearbhte nuair a thilleas sibh foirm agus pàigheadh - gheibhear seo nuair a thathar a' clàradh air loidhne.  

 

Feumar am foirm-clàraidh seo a thilleadh do Chomunn na Gàidhlig gus àite a ghlèidheadh air na tachartasan againn. Tillibh e gu oifis@cnag.org 

Tha trì ceuman ann airson àite-ghlèidheadh air tachartas:

This registration form must be completed and returned to Comunn na Gàidhlig to ensure a place on our events. Please send the form to oifis@cnag.org 

There are three steps in reserving a place on an event:

  1. Clàradh air loidhne - Gheibhear post-d le foirm agus fiosrachadh. 
  2. Airgead-earleis a phàigheadh - Paypal no BACS (fiosrachadh air a' chunntas bhanca againn sa phost-d aig ceum 1). 
  3. Foirm-clàraidh a thilleadh - foirm air an duilleag seo agus sa phost-d aig ceum 1
  1. Online registration - You will receive a form and information by email. 
  2. Pay the relevant deposit - Paypal or BACS (Information about our bank account is contained in the email at step1). 
  3. Return a completed registration form - Use the form on this page or the one sent to you at step 1.

 

 

 

Campa Sgitheadh
Cinn-latha 09-13/02/2018
Àite Bad a' Ghiuthais
Cosgais £250
Suitable for S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta
Ceann-là 09-02-2018
Event End Date 13-02-2018
Comas 41
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 41
41

 

Campa Sgitheadh
Cinn-latha 16-20/02/2018
Àite Bad a' Ghiuthais
Cosgais £250
Suitable for S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta
Ceann-là 16-02-2018
Event End Date 20-02-2018
Comas 30
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 30
30
   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   
© Spòrs Gàidhlig