Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Claiseachd - Eilean Sgitheanach

Claiseachd - Eilean Sgitheanach

Leum, snàmh agus sreap, tha e uile an sàs ann an claiseachd. Tha e togarach a bhith anns na claisean le caraidean agus iùilichean profaiseanta. 

Tha sinn a' tabhann dà thuras air an latha seo: 

Uairean Àite Àite-Coinneachaidh
0900 - 1200 - Aois 09-14  Allt Aigeinn An t-Ath Leathann
1330 - 1645 - Deugairean 14+ Allt Daraich Sligeachan

Tha Allt Aigeinn a' toirt a-steach slaodain, leuman agus glòm glè bhrèagha aig deireadh an turais. 

Tha Allt Daraich nas adhartaiche le leuman mòra, slaodain ann an clais glè mhòr. Cleachdaidh sinn ropan agus acfhainn. 

Innisibh dhuinn dè an aois a tha ur paiste!

Tha gach seisean a' gabhail a-steach:

  • Oideachadh bho iùiliche profaiseanta
  • Siubhal mar phàirt den tachartas
  • Uidheamachd (deise-fliuche, seacaid-aotramachd agus cogaid

Stuth ri thoirt leibh:

  • Aodach tioram (airson as dèidh na claise
  • Searbhadair
  • Aodach-snàimh
  • Briogais ghoirid
  • Biadh agus deoch

 

Event Properties

Ceann-là 03-08-2018
Event End Date 03-08-2018
Comas 16
Clàraichte 1
Àitean rim faighinn 15
Pris fa-leth £45.00

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Madainn - Morning

Seisean maidne (nas fhasa) - morning session (easier)

£45.00 9
Feasgar - Afternoon

Seisean feasgar (adhartach) - afternoon session (advanced)

£45.00 6
£45.00 15

Share this event:
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig