Claiseachd

Tha claiseachd gu math spòrsail, dùbhlanach agus a’ toirt cothrom do sgoilearan an cuid sgilean a chur an gnìomh ann an àrainn gu tùr eadar-dhealaichte. 

Bidh sinn a’ tabhann claiseachd air feadh Alba, faisg air an sgoil no buidheann agaibh. 

Tha uidheachd againn, iùilichean profaiseanta agus gach rud a tha dhìth airson latha, spòrsail, dùbhlanach agus sàbhailte. 


  • Ri fhaighinn air feadh Alba
  • Spòrsail agus dùbhlanach airson gach aois
  • Aois as òige = 8
  • Bidh sinn a’ tabhann uidheamachd mar phàirt dheth

Leum, snàmh agus sreap, tha e uile an sàs ann an claiseachd. Tha e togarach a bhith anns na claisean le caraidean agus iùilichean profaiseanta. 

Tha claisean freagarrach air feadh Alba agus thig sinn thugaibh. 

Airson cinn-latha agus prìsean, cuir fios thugainn aig fios@spors.scot