Sgeama Dhiùc Dhùn Èideann

Sgeama Dhiùc Dhùn Èideann – Roinn Chuairt

Bheir Spòrs Gàidhlig taic leis an Roinn Chuairt, an dà chuid anns a’ Ghàidhlig agus a’ Bheurla. Faodaidh sinn taic a thoirt don sgoil agus do na buidhnean agaibh leis an leanas:

•             Làithean-trèanaidh

•             Làithean-planaidh

•             Cuairtean-ullachaidh

•             Cuairtean-deuchainn

•             Uidheamachd

Tha cead AALA againn agus tha sinn nar buidhinn cheadaichte le DofE (Approved Activity Provider).