Leasachadh sgioba agus dùbhlain

Leasachadh sgioba agus dùbhlain