Spòrs Gàidhlig

Fiosrachadh mu Spòrs Gàidhlig

Fiosrachadh

Seo fiosrachadh mu Spòrs Gàidhlig, Luchd-obrach Sàbhailteachd ’s siostaman  Sgoiltean Pàrantan Uidheamachd Luchd-obrach Tha an sgioba…

Cànan

Tha Spòrs Gàidhlig dà-chànanach agus ’s urrainn dhuinn cur-seachadan a dhèanamh ann an Gàidhlig no…