Ceisteachan air seirbheis Spòrs Gàidhlig

Overall, how would you rate your experience with us?
Glè mhi-shasaichte ¦ Very UnsatisfiedMi-shasaichte `UnsatisfiedComa ¦ NeutralSasaichte ¦ SatisfiedGlè shasaichte ¦ Very Satisfied
Cur-seachadan ¦ Activities
Cosgais ¦ Cost
Cleachdadh Gàidhlig ¦ Use of Gaelic
Uidheamachd ¦ Equipment
Conaltradh ro làimh ¦ Communication before event
Glè eu-choltach ¦ Very UnlikelyEu-choltach ¦ UnlikelyComa ¦ NeutralDùiltach ¦ LikelyGlè dhùiltach ¦ Very Likely
ar cleachdadh a-rithist ¦ Use us again
Spòrs Gàidhlig a mholadh ¦ Recommend Spòrs Gàidhlig to others

Tachartasan air Fàire