Ceisteachan air seirbheis Spòrs Gàidhlig

Bhitheamaid fada nur comainn nam biodh sibh cho math ‘s ur beachdan a thoirt dhuinn. 

We would be delighted if you could give us your thoughts on Spòrs Gàidhlig. 

CLIOG AN SEO ¦ PLEASE CLICK HERE