Fàilte

LOGO CROPPED

Fàilte gu Spòrs Gàidhlig, buidheann a bhios a’ tabhann chur-seachadan, tachartasan agus eile tro mheadhan na Gàidhlig air feadh na h-Alba.

‘S ann airson na h-òigridh a tha Spòrs Gàidhlig, leis a’ phrìomh amas a bhith a’ cruthachadh chothroman Gàidhlig ann an suidheachaidhean spòrsail, togarrach agus sàbhailte.