Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Thig sinn thugaibh

Prògraman agus cur-seachadan anns an sgìre agaibh fhèin

 Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a thabhann sa sgìre agaibh fhèin. Tha ar prògram a’ toirt a-steach uidheamachd agus oidseachadh. Gheibh sibh barrachd luach bho chur-seachadan ionadal le bhith co-òrdanachadh le sgoiltean eile gus barrachd làithean a chur air dòigh. Mar eisimpleir, cur-seachadan thairis air trì+ làithean le diofar sgoiltean sa sgìre. 

Ma thèid cur-seachadan a chur air dòigh ann an co-bhann les an Fhèis ionadail, gheibhear prìsean nas ìsle tron phrògram Fèis spòrs againn.  

Gearrloch1

Gabhaidh a' mhòr-chuid de chur-seachadan a dhèanamh anns gach sgìre far a bheil sgoil. Bidh sinn a' nochdadh le uidheamachd agus iùilichean airson prògram math a chur air dòigh. 

Tha cosgaisean air a' chàirt phrìs air an duilleag seo agus thèid cosgais £0.45/mìle a chur riutha.  

Gearrloch2

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981