Claiseachd

Leum, snàmh, sreap, misneachd agus spòrs

Tha uidheamachd math againn agus iomadach àite air feadh na dùthcha. 

   

Sligheadaireachd

Spòrsail, sgilean mapa, farpaiseach!

Freagarrach do sgoiltean agus tachartasan coimhearsnachd. 

   

Comas Choille

DSCN1552Teintean, ropan, sgilean ùra

   

Coiseachd & Cuairtean

Peathan Meadhanach

Beanntan, Diùc Dhùn Èideann, dùbhlain

Sgilean seòlaidh, Duais Iain Muir, trèanadh

   

Sgitheadh

Pacaid; oideachadh, tiogaidean, uidheamachd

Taic le siubhal agus àite-fuirich

   

Mapland Alba

Mapa Scotland

Am Mapa as motha san t-saoghal! 

Ionnsaich mu Alba, sgèile, eachdraidh, siubhal, ar tìr

   

Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Bidh Spòrs Gàidhlig a' fastadh dithis air a' phrògram trèanaidh againn bhon t-Sultain 2018. Toiseachaidh am proceas fastaidh sa Chèitean 2018.  

'S e comas làbhairt sa Ghàidhlig an rud as cudromaiche dhuinn nuair a tha sinn a' fastadh luchd-trèanaidh. 

Tha am prògram trèanaidh ag amas air iùilichean ùra a chruthachadh a bhios a' tabhann cur-seachadan air a' bhlàir a-muigh, air òigridh. 'S ann do Spòrs Gàidhlig a bhios na h-iùilichean seo ag obair seach do bhuidhnean eile. 

Tha pacaid tarraingeach, làidir, mar phàirt den dreuchd seo le cùrsaichean trèanaidh agus àite-fuirich aig Loidse a' Ghlinne Mhoir, turastal agus uidheamach iùiliche. Bu chòir tagraidhean a bhith easgaidh, comasach air fèin stiùireadh gus am faigh iad na sgilean agus teisteanasan a tha dhìth airson cur-seachadan a lìbhrigeadh don òigridh.  

Tha ceithir eàrranan sa phrògram trèanaidh:

  1. Cùrsaichean trèanaidh aig an Loidse agus aig buidhnean eile. 
  2. Grèisean-obrach ann an sgoiltean, ionadan agus àitean eile. 
  3. Daingheachadh eòlais.  
  4. Obair anns an stòr aig an Loidse.

Tha farsaingeachd chùrsaichean sa phrògram trèanaidh; Summer Mountain Leader , UK Mountain Bike Leader Scheme, National Navigation Award Scheme, Single Pitch Award, First Aid course, Snowsport Scotland Ski Instructor, Gorge-Ghyll Leader, Orienteering and Category D1 driving.  

Ma tha ùidh agaibh sa phrògram trèanaidh, bu chòir dhuibh na slatan-tomhais airson nan teisteanasan seo a rannsachadh agus beachd a ghabhail nam biodh tu comasach air an glèidheadh. Mar eiseampleir, airson an Summer Mountain Leader, feumaidh 20 quality mountain days a bhith agad mus dèan thu an trèanadh. Tha e deatamach gun tuig tagraidhean na diofar chùrsaichean a tha mar phàirt den phrògram trèanaidh.  

Ma tha ùidh agad san obair seo, cuir cunntas beatha gu Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn. 

   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig