Claiseachd

Leum, snàmh, sreap, misneachd agus spòrs

Tha uidheamachd math againn agus iomadach àite air feadh na dùthcha. 

   

Sligheadaireachd

Spòrsail, sgilean mapa, farpaiseach!

Freagarrach do sgoiltean agus tachartasan coimhearsnachd. 

   

Comas Coille

DSCN1552Teintean, ropan, sgilean ùra

   

Coiseachd & Cuairtean

Peathan Meadhanach

Beanntan, Diùc Dhùn Èideann, dùbhlain

Sgilean seòlaidh, Duais Iain Muir, trèanadh

   

Sgitheadh

Pacaid; oideachadh, tiogaidean, uidheamachd

Taic le siubhal agus àite-fuirich

   

Mapland Alba

Mapa Scotland

Am Mapa as motha san t-saoghal! 

Ionnsaich mu Alba, sgèile, eachdraidh, siubhal, ar tìr

   

Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Inverness Minibus Hire

Tha meanbh-bhus aig Spòrs Gàidhlig a tha ri fhaighinn do bhuidhnean eile. 'S e Renault Master a th' ann le 17 suidheachan. 

Cuir fòn thugainn air 01463-234138 gus am bus a ghlèidheadh.  

Tha sinn a' tuigsinn gu bheil siubhal agus carbadan gu math cosgail mar sin tha sinn a' tabhann a' bhus aig prìs nas ìsle. 

Cosgaisean

  • £100/latha. 
  • Conadh ri phàigheadh agus bus ri thilleadh làn conaidh. 
  • Àrachas mar phàirt den phris. 

Cuisean laghail a tha riatanach

  • Tha gach draibhear feumach air roinn D1 air a' chead dràibhidh aca. 
  • Bu chòir cead Earrann19 a bhith aig a' bhuidheann agaibh. 

Cead Earrann 19 

"Section 19 permits are either ‘standard permits’ for vehicles which are adapted to carry no more than 16 passengers (excluding the driver) or ‘large bus permits’ for vehicles which are adapted to carry 17 or more passengers. These permits may be granted to organisations that operate vehicles without a view to profit to transport their members, or people whom the organisation exists to help. Section 19 permit vehicles can’t be used to carry members of the general public." (Roinn Dràibheir agus Carbadan)

   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig