Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Prògram Trèanaidh Spòrs Gàidhlig

Sgeama Trèanaidh – Luchd-obrach ceangailte

Tha Spòrs Gàidhlig a’ tabhann chothroman trèanaidh air daoine aig a bheil ùidh ag obair le òigridh, fileanta ann an Gàidhlig agus tha deònach obair a dhèanamh dhuinn le pàigheadh.

Bidh sinn a’ pàigheadh airson cùrsaichean trèanaidh ‘s measaidh air cur-seachadan a bhios Spòrs Gàidhlig a’ tabhann air sgoiltean agus eile. Mu choinneimh an taic seo, feumaidh tu a bhith deònach obair a dhèanamh do Spòrs Gàidhlig agus do bhuidhnean eile sa choimhearsnachd, ann an Gàidhlig, nuair a tha iarrtas ann agus gu bheil e a’ freagairt ort. Gheibhear pàigheadh airson an obair a ni thu do Spòrs Gàidhlig.

‘S e amas an sgeama seo a bhith cruthachadh coimhearsnachd luchd-obrach, le Gàidhlig, a bhios ag obair do Spòrs Gàidhlig agus do bhuidhnean eile (ann an Gàidhlig) gus cothroman ùra a thabhann air sgoiltean agus òigridh san fharsaingeachd.

Faodaidh tu an t-èolas agus na teisteanasan a chleachdadh le buidhnean eile fhad ‘s a tha an obair sin ag amas air cothroman Gàidhlig a chruthachadh do chloinn. Cha bhi sinn a’ cumail taic ri daoine nach eil airson obair a dhèanamh le cloinn, ann an Gàidhlig.

Bidh agad ri dhol air Sgeama PVG tro Chomunn na Gàidhlig.

Dè tha sinn a’ tabhann?

 • Cosgaisean airson cùrsaichean trèanaidh agus measadh bhon liosta gu h-ìosal. Bidh sinn a’ pàigheadh airson nan cùrsaichean.
 • Cothroman-obrach tro Spòrs Gàidhlig nuair a tha feum againn air luchd-obrach a bharrachd.

Dè dh’fheumas tusa a dhèanamh mu choinneimh an taic seo?

 • Cùrsa ciad-chobhair a dhèanamh (https://www.glenmorelodge.org.uk/first-aid-work-safety-other-courses/cat-24-first-aid-medical/)
 • Do chuid eòlais a leasachadh gu ìre a tha freagarrach airson an teisteanais air a bheil thu ag amas. Bidh cothroman leasachaidh ann tro Spòrs Gàidhlig agus buidhnean eile. Tha e an urra riut fhèin do chuid eòlais a leasachadh gu ìre fhreagarrach!
 • Gabhail ri aonta foirmeil gu bheil thu deònach an t-eòlas agus teisteanasan ùra a chur gu feum ann an Gàidhlig.

A bheil ùidh agad?

Gus brath a ghabhail air na cothroman seo, cuir post-d thugainn (Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.) le beagan fiosrachaidh mu do dheidhinn agus freagairtean air na cèistean a leanas:

 1. Carson a tha thu ag iarraidh obair a dhèanamh le òigridh?
 2. Dè na cur-seachadan a bhios tu a’ dèanamh nad ùine fhèin?
 3. Dè na cùrsaichean anns a bheil ùidh agad?
 4. Dè an t-eòlas a th’ agad an dràsta mu choinneimh nan cur-seachadan aig 3? QMDs, làithean rothair, claisean msaa.
 5. Ciamar a bhios tu a’ leasachadh do chuid eòlais gu ìre a tha freagarrach airson an trèanaidh agus deuchainn?
 6. Ciamar a chleachdas tu na teisteanasan ùra anns a’ choimhearsnachd agad?
 7. Dè seòrsa ùine a th’ agad airson a dhol an sàs le obair òigridh?

Cha bhi Spòrs Gàidhlig a’ pàigheadh airson uidheamachd no siubhal ach far a bheil taic ri fhaighinn tromhainn, bidh cothrom ann an uidheamachd againn a chleachdadh agus siubhal còmhla ri luchd-obrach làn-ùine.

Trèanadh a tha Spòrs Gàidhlig a’ tabhann

Fiosrachadh

Sgitheadh - Skiing

 • BASI
  • L1 Alpine
  • L2 Alpine
 • Snowsport Scotland
  • Instructor
  • Advanced Instructor
 

Sligheadaireachd - Orienteering 

 • Teaching Orienteering
 

Sgilean Seòlaidh - Navigation Skills 

 • Cùrsa NNAS
 

Mapland Alba - Largest Map of Scotland   

 

Meanbh-chuairtean – Micro Adventures

 • Trèanadh tro Spòrs Gàidhlig
 

Dùbhlain sgioba - Team challenges 

 
 • Trèanadh tro Spòrs Gàidhlig

Coiseachd agus cuairtean
Mountain walking and expeditions

 • Summer Mountain Leader
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 • Hill & Moorland Leader
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Claiseachd - Gorge Scrambling

 • Gorge-Ghyll Leader
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Rothaireachd slèibhe - Mountain Biking 

 • British Mountain Bike Leader Award
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Sreap - Climbing 

 • Climbing Wall Award
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 • Rock Climbing Instructor
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Bòrd-seasaimh – Stand-up Paddle Boarding 

 • Academy of Surfing
  • L1
  • L2
  • Rescue
  • SUPwise
 

Sgilean dùthchail - Rural Skills

 
 • Trèanadh tro Spòrs Gàidhlig


 

 

Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981