Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Seo na tachartasan a th' againn an dràsta.

 

Tha àitean dearbhte nuair a thilleas sibh foirm agus pàigheadh - gheibhear seo nuair a thathar a' clàradh air loidhne.  

 

Feumar am foirm-clàraidh seo a thilleadh do Chomunn na Gàidhlig gus àite a ghlèidheadh air na tachartasan againn. Tillibh e gu oifis@cnag.org 

Tha trì ceuman ann airson àite-ghlèidheadh air tachartas:

This registration form must be completed and returned to Comunn na Gàidhlig to ensure a place on our events. Please send the form to oifis@cnag.org 

There are three steps in reserving a place on an event:

  1. Clàradh air loidhne - Gheibhear post-d le foirm agus fiosrachadh. 
  2. Airgead-earleis a phàigheadh - Paypal no BACS (fiosrachadh air a' chunntas bhanca againn sa phost-d aig ceum 1). 
  3. Foirm-clàraidh a thilleadh - foirm air an duilleag seo agus sa phost-d aig ceum 1
  1. Online registration - You will receive a form and information by email. 
  2. Pay the relevant deposit - Paypal or BACS (Information about our bank account is contained in the email at step1). 
  3. Return a completed registration form - Use the form on this page or the one sent to you at step 1.

 

 

Campa Sgithidh 2020

 

Campa Sgitheadh
Cinn-latha 08-12/02/2019
Àite Allt na Criche
Cosgais £260
Suitable for S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta
Ceann-là 08-02-2020
Event End Date 12-02-2020
Comas 10
Clàraichte 3
Àitean rim faighinn 7

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Àite airson aon bhalach - A place for one boy

GBP285.00 5
Nighean - Girl

Àite airson aon nighean - A place for one girl

GBP285.00 2
Campa Sradagan 1 2020 - Na Hearadh
Campa Campa Sradagan
Cinn-latha 29/06/2020 - 03/07/2020 
Àite Na Hearadh
Cosgais £275
Cò dha Aois 9-12
Ìre Ghàidhlig  Fileanta

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil sinn a' tilleadh dha Na Hearadh airson Campa Sradagan 2020. 

 

Ceann-là 29-06-2020 12:00 pm
Event End Date 03-07-2020 5:00 pm
Comas 24
Clàraichte 3
Àitean rim faighinn 21

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£275.00 6
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£275.00 15
Campa Sradagan 2 2020 - Na Hearadh
Campa Campa Sradagan
Cinn-latha 06>10/07/2020 
Àite Na Hearadh
Cosgais £275
Cò dha Aois 9-12
Ìre Ghàidhlig  Fileanta

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil sinn a' tilleadh dha Na Hearadh airson Campa Sradagan 2020. 

 

Ceann-là 06-07-2020 12:00 pm
Event End Date 10-07-2020 5:00 pm
Comas 24
Clàraichte 13
Àitean rim faighinn 11

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£275.00 4
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£275.00 6
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig