Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Seo na tachartasan a th' againn an dràsta.

 

Tha àitean dearbhte nuair a thilleas sibh foirm agus pàigheadh - gheibhear seo nuair a thathar a' clàradh air loidhne.  

 

Feumar am foirm-clàraidh seo a thilleadh do Chomunn na Gàidhlig gus àite a ghlèidheadh air na tachartasan againn. Tillibh e gu oifis@cnag.org 

Tha trì ceuman ann airson àite-ghlèidheadh air tachartas:

This registration form must be completed and returned to Comunn na Gàidhlig to ensure a place on our events. Please send the form to oifis@cnag.org 

There are three steps in reserving a place on an event:

  1. Clàradh air loidhne - Gheibhear post-d le foirm agus fiosrachadh. 
  2. Airgead-earleis a phàigheadh - Paypal no BACS (fiosrachadh air a' chunntas bhanca againn sa phost-d aig ceum 1). 
  3. Foirm-clàraidh a thilleadh - foirm air an duilleag seo agus sa phost-d aig ceum 1
  1. Online registration - You will receive a form and information by email. 
  2. Pay the relevant deposit - Paypal or BACS (Information about our bank account is contained in the email at step1). 
  3. Return a completed registration form - Use the form on this page or the one sent to you at step 1.

 

 

Mòd Nàiseanta - Sligheadaireachd

Ceann-là 15-10-2018 11:00 am
Event End Date 15-10-2018 3:30 pm
Comas 30
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 30
Pris fa-leth £8.00
£8.00 30
Mòd Nàiseanta - Mapland Alba

Ceann-là 16-10-2018 11:00 am
Event End Date 16-10-2018 3:30 pm
Comas 30
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 30
Pris fa-leth £5.00
£5.00 30
Mòd Nàiseanta - Claiseachd

 

Tha e togarach a bhith anns na claisean le caraidean agus iùilichean profaiseanta. 

Ceann-là 17-10-2018 12:00 pm
Event End Date 17-10-2018 4:00 pm
Comas 12
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 12
Pris fa-leth £30.00
£30.00 12
Mòd Nàiseanta - Cuairt coiseachd
Ceann-là 18-10-2018 10:00 am
Event End Date 18-10-2018 4:00 pm
Comas 12
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 12
Pris fa-leth £8.00
£8.00 12
Mòd Nàiseanta - Rothaireachd-slèibhe
Ceann-là 19-10-2018 11:00 am
Event End Date 19-10-2018 3:30 pm
Comas 10
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 10
Pris fa-leth £15.00
£15.00 10
Gàidhlig air a' Bhlàir a-muigh

Tha an tachartas seo ag amas air duine sam bith a bhios a' stiùireadh no ag oideachadh feadhainn eile air a' bhlàr a-muigh. Ma tha ùidh agaibh ann an ainmean-àite, beanntan agus bu toigh leat an t-eòlas seo a chleachdadh le com-pàirtichean, tha fàilte oirbh.  

Ma tha thu ag obair aig ionad a-muigh, air do cheann fhèin, nad neach-stiùiridh aig buidheann òigridh, ag obair air sgeama duais no leis a' phobal ann an dòigh sam bith air a' bhlàr a-muigh, 's ann dhutsa a tha seo!

Bidh an tachartas cuideachd a' toirt cothrom dhut eòlas a chur air Spòrs Gàidhlig, ar feallsanachd agus modhan-obrach. Tha làthaireachd a' cunntas mu choinneimh an siostam inntrigidh againn.

Ceann-là 20-11-2018 1:00 pm
Event End Date 20-11-2018 4:30 pm
Comas 50
Clàraichte 27
Àitean rim faighinn 23
23
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig