Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Campa Sgithidh 2020

Campa Sgithidh 2020

Campa Sgitheadh
Cinn-latha 08-12/02/2019
Àite Allt na Criche (An Aghaidh Mhòr) 
Cosgais £260
Suitable for S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta

Bidh feadhainn òg le Gàidhlig a' cruinneachadh aig Allt na Criche, faisg air an Aghaidh Mhòr,  airson campa sgithidh. Tha sinn an dùil ri spòrs gu leòr air na pistes le deagh shneachd. 

Bidh sinn a' sgitheadh air a' Chàrn Ghorm agus An Leac.  Trì làithean de sgitheadh mar phàirt den turas.

Tha siubhal, biadh, uidheam sgithidh, tiogaidean sgithidh agus eile mar phàirt den phris. 

Na dh’fheumas sibh a thoirt leibh
What you have to bring

Aodach freagarrach agus - Appropriate clothing plus

Seacaid Dhìonach – Waterproof Jacket

Briogais Dhìonach – Waterproof Trousers

Miotagan sgithidh – ski gloves

Ad bhàth – a warm hat

speuclairean sgithidh – ski goggles

Leine-t fada – Long sleeved t-shirts or thermals

Geansaidh blath/fleece – A warm jumper or fleece

Briogaisean blath, leggings, tracksuit bottoms (chan fhaodar “jeans“ airson sgitheadh) – Warm trousers, leggings, tracksuit bottoms – NOT jeans.

Brògan freagarrach airson coiseachd – Walking shoes/boots

Brògan cleasachd – Trainers

Searbhadairean –Towels

Bruis Fhiaclan/ stuth fhiaclan –Toothbrush/toothpaste

Siabann is msaa - Soap etc

Cuimhnichibh air cungaidhean leigheis – Please remember any medication required

Planaichean-siubhail (dreach - thèid litir a chur a-mach seachdain ro làimh)

Àitean cruinneachaidh:

  • Dùn Èideann
  • Glaschu
  • Port Rìgh
  • Inbhir Nis
  • Steòrnabhagh

 

Event Properties

Ceann-là 08-02-2020
Event End Date 12-02-2020
Comas 10
Clàraichte 3
Àitean rim faighinn 7

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Àite airson aon bhalach - A place for one boy

GBP285.00 5
Nighean - Girl

Àite airson aon nighean - A place for one girl

GBP285.00 2
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig