Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Gàidhlig san Àrainneachd - Latha 1

Latha 1 – madainn (a-staigh ann an seòmar-oideachaidh) 0930-1230

· Feallsanachd – carson a tha e cudromach an ceangal eadar cànan is tìr a shoilleireachadh is a bhrosnachadh?

· Ainmean-àite – beanntan is cnuic.

· Ainmean-àite – dathan

· Ainmean Gàidhlig lusan cumanta

Latha 1 – feasgar 1330-1600

· Cuairt gu Coire Chondlaich. Suil air feartan-tìre agus lusan (far an gabh am faicinn). Beul-aithris.

Event Properties

Ceann-là 22-11-2017
Event End Date 22-11-2017
Comas 8
Clàraichte 3
Àitean rim faighinn 5
5
We are no longer accepting registration for this event
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig