Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Gàidhlig san Àrainneachd - Latha 2

Latha 2 – madainn (a-staigh ann an seòmar-oideachaidh) 0930-1230

· Ainmean-àite – glinn, uillt, aibhnichean

· Ainmean bheathaichean is eòin chumanta

· An àirigh / ruigh

· Dualchas Gàidhlig gach àite – tùsan

· Eacarsaichean le cloinn (a-staigh)

· Beul-aithris agus an àrainneachd

Latha 1 – feasgar 1330-1600

· Cuairt gu Ruigh a’ Bhothain – feartan-tìre, lusan, an àirigh /ruigh.

· Eacarsaichean le cloinn (a-muigh)

· Beul-aithris.

Event Properties

Ceann-là 08-12-2017
Event End Date 08-12-2017
Comas 8
Clàraichte 3
Àitean rim faighinn 5
5
We are no longer accepting registration for this event
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig