Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Mòd Nàiseanta - Sligheadaireachd

Mòd Nàiseanta - Sligheadaireachd

DSC 6822 

Cur-seachad spòrsail don teaghlach agus do chloinn (le inbheach).

Tha sligheadaireachd a' toirt ruith agus leughadh mhapaichean còmhla. Chan fheum thu ruith ged-thà! Bidh com-pàirtichean a' feuchainn ri slighe a lorg eadar diofar stèiseanan cho luath 's urrainn dhaibh. Faodaidh iad slighe sam bith a ghabhail agus tha e an urra riutha fhèin am mapa a chleachdadh gus an ath-stèisean a lorg.   

Uairean Àite Àite-Coinneachaidh
1100 - 1530 Aois 08+  Gleann an Easbuig Ri taobh an locha aig an àite-parcaidh

Thoirbh leibh:

  • Aodach freagarrach airson a bhith a-muigh 
  • Brogan freagarrach airson talamh garbh
  • Biadh agus deoch

Event Properties

Ceann-là 17-10-2018 11:00 am
Event End Date 17-10-2018 3:30 pm
Comas 30
Clàraichte 4
Àitean rim faighinn 26
Pris fa-leth £8.00
8.00 £ 26
We are no longer accepting registration for this event
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig