Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Claiseachd - Glaschu

Claiseachd - Glaschu

Leum, snàmh agus sreap, tha e uile an sàs ann an claiseachd. Tha e togarach a bhith anns na claisean le caraidean agus iùilichean profaiseanta. 

Tha sinn a' tabhann dà thuras air an latha seo: 

Uairean Àite Àite-Coinneachaidh
1800 - 2030 - Aois 09-14  Gleann Fionnaich (Devil's Pulpit) Pàirc charaichean ri taobh an rathaid

Innisibh dhuinn dè an aois a tha ur paiste!

Tha gach seisean a' gabhail a-steach:

  • Oideachadh bho iùiliche profaiseanta
  • Siubhal mar phàirt den tachartas
  • Uidheamachd (deise-fliuche, seacaid-aotramachd agus cogaid

Stuth ri thoirt leibh:

  • Aodach tioram (airson as dèidh na claise
  • Searbhadair
  • Aodach-snàimh
  • Briogais ghoirid
  • Biadh agus deoch

 

Event Properties

Ceann-là 14-05-2019 6:00 pm
Event End Date 14-05-2019 8:30 pm
Comas 12
Clàraichte 8
Àitean rim faighinn 4
Pris fa-leth £30.00
We are no longer accepting registration for this event
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig