Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Cànan air cuibhle - Inbhich

Cànan air cuibhle - Inbhich
Tachartas Cànan air cuibhle 
Cinn-latha 02-07/08/2020 
Àite Na h-Eileanan Siar
Cosgais £450
Cò dha Inbhich a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig
Ìre Ghàidhlig  Comasach air còmhradh simplidh a chumail 

Event Properties

Ceann-là 14-06-2020
Event End Date 19-06-2020
Comas 10
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 10
Pris fa-leth £450.00
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig