Luchd-obrach

Cnag

Dòmhnall Morris

Tha Dòmhnall Morris na Mhanaidsear Leasachaidh agus Iùiliche aig Spòrs Gàidhlig. Tha Dòmhnall a’ creidsinn gu làidir gur iad an òigridh a tha aig cridhe leasachadh na Gàidhlig. Tha farsaingeachd chur-seachadan a’ còrdadh ri Dòmhnall agus a bhith siubhal air feadh na Alba a’ tabhann chothroman don òigridh. ‘S toigh le Dòmhnall a bhith sgitheadh, a bhith air agus anns an uisge agus gu sònraichte a bhith anns na beanntan. Tha e a’ fuireach ann an Inbhir Nis far a bheil Spòrs Gàidhlig stèidhichte.

 

Coinneach MacFhraing

 

“Tha mi nam iùiliche còmhla ri Spòrs Gàidhlig. Thòisich mi air an sgeama-trèanaidh san Dàmhair 2018. ’S e as gasta leam mu dheidhinn an dreuchd seo ach gum bi sinn a’ siubhail fad is farsaing a’ cur eòlas air sgìrean ùra, agus a’ toirt chothroman a tha da-rìribh togarrach dhan òigridh tro mheadhan na Gàidhlig.”

 

 

 

Raonaid Ghrannd

’S e Tidsear Bun-sgoile às an Eilean Sgitheanach a th’ ann an Raonaid Ghrannd. Le ùidh mhòr aice ann an ionnsachadh a-muigh, lean seo gu dreuchd còmhla ri Spòrs Gàidhlig mar iùlaiche. Le gu leòr eòlas le bhith ag obair le clann agus daoine òga, is toil leatha a’ tighinn an àrd le fuasglaidhean air mar as urrainnear pòsadh a dhèanamh eadar a’ Ghàidhlig agus a’ bhlàr a-muigh.

 

Ross Christie

Ross Christie

Tha Ross na iùiliche le Spòrs Gàidhlig. ’S ann às an Òban a tha e, agus tha e am beachd gur e an sgìre as snoige de dh’Alba. ’S toigh leis gu mòr a bhith a-mach air na monaidhean ionadail, agus a’ gabhail tlachd às na beanntan an dà chuid air dà chas agus air dà chuibhle. ’S e claiseachd an cur-seachad as fheàrr leis aig Spòrs Gàidhlig, ach tha e a’ cordadh ris a bhith a’ dol an-sàs le costaireachd na ùine fhèin cuideachd.

Tachartasan air Fàire