Mìosachan

Tha am mìosachan gu h-ìosal a’ sealltainn na tha Spòrs Gàidhlig gu bhith ris thairis air na mìosan a tha romhainn.

San fharsaingeachd, ma tha sgoil no àite air a chomharrachadh, tha na làithean sin glèidhte aig a’ bhuidheann/sgoil sin.

Ma tha an comharra ’sealach’ (reserved) ann, tha sin a’ ciallachadh gu bheil na làithean air an glèidheadh le dùil gun tèid iad air adhart ach nach eil dearbhadh deimhinnte air fhathast.

Faodair gabhail ris gu bheil làithean ‘ban’ rim faotainn, agus mathaid gum bi iad feumail mar àite tòiseachaidh mus cuirear fios air Spòrs Gàidhlig airson prògram a chur air dòigh.

Spòrs Gàidhlig

Availability

An Dàmhair 2022

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiSathairne 01/10
DiDòmhnaich 02/10
DiLuain 03/10
DiMàirt 04/10
DiCiadain 05/10
DiarDaoin 06/10
DihAoine 07/10
DiSathairne 08/10
DiDòmhnaich 09/10
DiLuain 10/10
 • All Day Campa Sradagan 3?
  Campa Sradagan 3?
  Ri dhearbhadh
DiMàirt 11/10
 • All Day Campa Sradagan 3?
  Campa Sradagan 3?
  Ri dhearbhadh
DiCiadain 12/10
 • All Day Campa Sradagan 3?
  Campa Sradagan 3?
  Ri dhearbhadh
DiarDaoin 13/10
 • All Day Campa Sradagan 3?
  Campa Sradagan 3?
  Ri dhearbhadh
DihAoine 14/10
 • All Day Campa Sradagan 3?
  Campa Sradagan 3?
  Ri dhearbhadh
DiSathairne 15/10
DiDòmhnaich 16/10
DiLuain 17/10
 • All Day Mòd Nàiseanta
  Mòd Nàiseanta
  Peairt
DiMàirt 18/10
 • All Day Mòd Nàiseanta
  Mòd Nàiseanta
  Peairt
DiCiadain 19/10
 • All Day Mòd Nàiseanta
  Mòd Nàiseanta
  Peairt
DiarDaoin 20/10
DihAoine 21/10
DiSathairne 22/10
DiDòmhnaich 23/10
DiLuain 24/10
 • All Day Cùrsa - Measadh GGL
  Cùrsa - Measadh GGL
  Ri dhearbhadh
DiMàirt 25/10
 • All Day Cùrsa - Measadh GGL
  Cùrsa - Measadh GGL
  Ri dhearbhadh
DiCiadain 26/10
DiarDaoin 27/10
DihAoine 28/10
DiSathairne 29/10
DiDòmhnaich 30/10
DiLuain 31/10
 • All Day Archery GB - Cùrsa

An T-Samhain 2022

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiMàirt 01/11
 • All Day Archery GB - Cùrsa
DiCiadain 02/11
 • All Day Archery GB - Cùrsa
DiarDaoin 03/11
DihAoine 04/11
DiSathairne 05/11
DiDòmhnaich 06/11
DiLuain 07/11
DiMàirt 08/11
DiCiadain 09/11
DiarDaoin 10/11
DihAoine 11/11
DiSathairne 12/11
DiDòmhnaich 13/11
DiLuain 14/11
DiMàirt 15/11
DiCiadain 16/11
DiarDaoin 17/11
DihAoine 18/11
DiSathairne 19/11
DiDòmhnaich 20/11
DiLuain 21/11
DiMàirt 22/11
DiCiadain 23/11
DiarDaoin 24/11
DihAoine 25/11
DiSathairne 26/11
DiDòmhnaich 27/11
DiLuain 28/11
DiMàirt 29/11
 • All Day Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Recurs every 10 weeks
DiCiadain 30/11

An Dùbhlachd 2022

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiarDaoin 01/12
DihAoine 02/12
DiSathairne 03/12
DiDòmhnaich 04/12
DiLuain 05/12
DiMàirt 06/12
DiCiadain 07/12
DiarDaoin 08/12
DihAoine 09/12
DiSathairne 10/12
DiDòmhnaich 11/12
DiLuain 12/12
DiMàirt 13/12
DiCiadain 14/12
DiarDaoin 15/12
DihAoine 16/12
DiSathairne 17/12
DiDòmhnaich 18/12
DiLuain 19/12
DiMàirt 20/12
DiCiadain 21/12
DiarDaoin 22/12
DihAoine 23/12
DiSathairne 24/12
DiDòmhnaich 25/12
DiLuain 26/12
DiMàirt 27/12
DiCiadain 28/12
DiarDaoin 29/12
DihAoine 30/12
DiSathairne 31/12

No events.

Am Faoilleach 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiDòmhnaich 01/01
DiLuain 02/01
DiMàirt 03/01
DiCiadain 04/01
DiarDaoin 05/01
DihAoine 06/01
DiSathairne 07/01
DiDòmhnaich 08/01
DiLuain 09/01
DiMàirt 10/01
DiCiadain 11/01
DiarDaoin 12/01
DihAoine 13/01
DiSathairne 14/01
DiDòmhnaich 15/01
DiLuain 16/01
DiMàirt 17/01
DiCiadain 18/01
DiarDaoin 19/01
DihAoine 20/01
DiSathairne 21/01
DiDòmhnaich 22/01
DiLuain 23/01
DiMàirt 24/01
DiCiadain 25/01
DiarDaoin 26/01
DihAoine 27/01
DiSathairne 28/01
DiDòmhnaich 29/01
DiLuain 30/01
DiMàirt 31/01

No events.

An Gearran 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiCiadain 01/02
DiarDaoin 02/02
DihAoine 03/02
DiSathairne 04/02
DiDòmhnaich 05/02
DiLuain 06/02
DiMàirt 07/02
 • All Day Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Recurs every 10 weeks
DiCiadain 08/02
DiarDaoin 09/02
DihAoine 10/02
DiSathairne 11/02
DiDòmhnaich 12/02
DiLuain 13/02
DiMàirt 14/02
DiCiadain 15/02
DiarDaoin 16/02
DihAoine 17/02
DiSathairne 18/02
DiDòmhnaich 19/02
DiLuain 20/02
DiMàirt 21/02
DiCiadain 22/02
DiarDaoin 23/02
DihAoine 24/02
DiSathairne 25/02
DiDòmhnaich 26/02
DiLuain 27/02
DiMàirt 28/02

Am Màrt 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiCiadain 01/03
DiarDaoin 02/03
DihAoine 03/03
DiSathairne 04/03
DiDòmhnaich 05/03
DiLuain 06/03
DiMàirt 07/03
DiCiadain 08/03
DiarDaoin 09/03
DihAoine 10/03
DiSathairne 11/03
DiDòmhnaich 12/03
DiLuain 13/03
DiMàirt 14/03
DiCiadain 15/03
DiarDaoin 16/03
DihAoine 17/03
DiSathairne 18/03
DiDòmhnaich 19/03
DiLuain 20/03
DiMàirt 21/03
DiCiadain 22/03
DiarDaoin 23/03
DihAoine 24/03
DiSathairne 25/03
DiDòmhnaich 26/03
DiLuain 27/03
DiMàirt 28/03
DiCiadain 29/03
DiarDaoin 30/03
DihAoine 31/03

No events.

An Giblean 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiSathairne 01/04
DiDòmhnaich 02/04
DiLuain 03/04
DiMàirt 04/04
DiCiadain 05/04
DiarDaoin 06/04
DihAoine 07/04
DiSathairne 08/04
DiDòmhnaich 09/04
DiLuain 10/04
DiMàirt 11/04
DiCiadain 12/04
DiarDaoin 13/04
DihAoine 14/04
DiSathairne 15/04
DiDòmhnaich 16/04
DiLuain 17/04
DiMàirt 18/04
DiCiadain 19/04
DiarDaoin 20/04
DihAoine 21/04
DiSathairne 22/04
DiDòmhnaich 23/04
DiLuain 24/04
DiMàirt 25/04
DiCiadain 26/04
DiarDaoin 27/04
DihAoine 28/04
DiSathairne 29/04
DiDòmhnaich 30/04

No events.

An Cèitean 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiLuain 01/05
DiMàirt 02/05
DiCiadain 03/05
DiarDaoin 04/05
DihAoine 05/05
DiSathairne 06/05
DiDòmhnaich 07/05
DiLuain 08/05
DiMàirt 09/05
DiCiadain 10/05
DiarDaoin 11/05
DihAoine 12/05
DiSathairne 13/05
DiDòmhnaich 14/05
DiLuain 15/05
DiMàirt 16/05
DiCiadain 17/05
DiarDaoin 18/05
DihAoine 19/05
DiSathairne 20/05
DiDòmhnaich 21/05
DiLuain 22/05
DiMàirt 23/05
DiCiadain 24/05
DiarDaoin 25/05
DihAoine 26/05
DiSathairne 27/05
DiDòmhnaich 28/05
DiLuain 29/05
DiMàirt 30/05
DiCiadain 31/05

No events.

An T-Ògmhios 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiarDaoin 01/06
DihAoine 02/06
DiSathairne 03/06
DiDòmhnaich 04/06
DiLuain 05/06
DiMàirt 06/06
DiCiadain 07/06
DiarDaoin 08/06
DihAoine 09/06
DiSathairne 10/06
DiDòmhnaich 11/06
DiLuain 12/06
DiMàirt 13/06
DiCiadain 14/06
DiarDaoin 15/06
DihAoine 16/06
DiSathairne 17/06
DiDòmhnaich 18/06
DiLuain 19/06
DiMàirt 20/06
DiCiadain 21/06
DiarDaoin 22/06
DihAoine 23/06
DiSathairne 24/06
DiDòmhnaich 25/06
DiLuain 26/06
DiMàirt 27/06
DiCiadain 28/06
DiarDaoin 29/06
DihAoine 30/06

No events.

An T-Iuchar 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiSathairne 01/07
DiDòmhnaich 02/07
DiLuain 03/07
DiMàirt 04/07
DiCiadain 05/07
DiarDaoin 06/07
DihAoine 07/07
DiSathairne 08/07
DiDòmhnaich 09/07
DiLuain 10/07
DiMàirt 11/07
DiCiadain 12/07
DiarDaoin 13/07
DihAoine 14/07
DiSathairne 15/07
DiDòmhnaich 16/07
DiLuain 17/07
DiMàirt 18/07
DiCiadain 19/07
DiarDaoin 20/07
DihAoine 21/07
DiSathairne 22/07
DiDòmhnaich 23/07
DiLuain 24/07
DiMàirt 25/07
DiCiadain 26/07
DiarDaoin 27/07
DihAoine 28/07
DiSathairne 29/07
DiDòmhnaich 30/07
DiLuain 31/07

No events.

An Lùnastal 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiMàirt 01/08
DiCiadain 02/08
DiarDaoin 03/08
DihAoine 04/08
DiSathairne 05/08
DiDòmhnaich 06/08
DiLuain 07/08
DiMàirt 08/08
DiCiadain 09/08
DiarDaoin 10/08
DihAoine 11/08
DiSathairne 12/08
DiDòmhnaich 13/08
DiLuain 14/08
DiMàirt 15/08
DiCiadain 16/08
DiarDaoin 17/08
DihAoine 18/08
DiSathairne 19/08
DiDòmhnaich 20/08
DiLuain 21/08
DiMàirt 22/08
DiCiadain 23/08
DiarDaoin 24/08
DihAoine 25/08
DiSathairne 26/08
DiDòmhnaich 27/08
DiLuain 28/08
DiMàirt 29/08
DiCiadain 30/08
DiarDaoin 31/08

No events.

An T-Sultain 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DihAoine 01/09
DiSathairne 02/09
DiDòmhnaich 03/09
DiLuain 04/09
DiMàirt 05/09
DiCiadain 06/09
DiarDaoin 07/09
DihAoine 08/09
DiSathairne 09/09
DiDòmhnaich 10/09
DiLuain 11/09
DiMàirt 12/09
DiCiadain 13/09
DiarDaoin 14/09
DihAoine 15/09
DiSathairne 16/09
DiDòmhnaich 17/09
DiLuain 18/09
DiMàirt 19/09
DiCiadain 20/09
DiarDaoin 21/09
DihAoine 22/09
DiSathairne 23/09
DiDòmhnaich 24/09
DiLuain 25/09
DiMàirt 26/09
DiCiadain 27/09
DiarDaoin 28/09
DihAoine 29/09
DiSathairne 30/09

No events.

Tachartasan air Fàire