Mìosachan

Tha am mìosachan gu h-ìosal a’ sealltainn na tha Spòrs Gàidhlig gu bhith ris thairis air na mìosan a tha romhainn.

San fharsaingeachd, ma tha sgoil no àite air a chomharrachadh, tha na làithean sin glèidhte aig a’ bhuidheann/sgoil sin.

Ma tha an comharra ‘sealach’ (reserved) ann, tha sin a’ ciallachadh gu bheil na làithean air an glèidheadh le dùil gun tèid iad air adhart ach nach eil dearbhadh deimhinnte air fhathast.

Faodair gabhail ris gu bheil làithean ‘ban’ rim faotainn, agus mathaid gum bi iad feumail mar àite tòiseachaidh mus cuirear fios air Spòrs Gàidhlig airson prògram a chur air dòigh.

Spòrs Gàidhlig - Clàr

Tachartasan air Fàire