Mìosachan

Tha am mìosachan gu h-ìosal a’ sealltainn na tha Spòrs Gàidhlig gu bhith ris thairis air na mìosan a tha romhainn.

San fharsaingeachd, ma tha sgoil no àite air a chomharrachadh, tha na làithean sin glèidhte aig a’ bhuidheann/sgoil sin.

Ma tha an comharra ’sealach’ (reserved) ann, tha sin a’ ciallachadh gu bheil na làithean air an glèidheadh le dùil gun tèid iad air adhart ach nach eil dearbhadh deimhinnte air fhathast.

Faodair gabhail ris gu bheil làithean ‘ban’ rim faotainn, agus mathaid gum bi iad feumail mar àite tòiseachaidh mus cuirear fios air Spòrs Gàidhlig airson prògram a chur air dòigh.

Spòrs Gàidhlig - Clàr

An Dùbhlachd 2022

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiarDaoin 01/12
 • All Day Sgioba ChnaG còmhla, uaireigin an t-seachdain seo.
DihAoine 02/12
DiSathairne 03/12
DiDòmhnaich 04/12
DiLuain 05/12
DiMàirt 06/12
DiCiadain 07/12
DiarDaoin 08/12
DihAoine 09/12
DiSathairne 10/12
DiDòmhnaich 11/12
DiLuain 12/12
DiMàirt 13/12
 • All Day Lèirmheas air 2022
DiCiadain 14/12
 • All Day Lèirmheas air 2022
DiarDaoin 15/12
DihAoine 16/12
DiSathairne 17/12
DiDòmhnaich 18/12
DiLuain 19/12
DiMàirt 20/12
DiCiadain 21/12
DiarDaoin 22/12
DihAoine 23/12
DiSathairne 24/12
DiDòmhnaich 25/12
DiLuain 26/12
DiMàirt 27/12
DiCiadain 28/12
DiarDaoin 29/12
DihAoine 30/12
DiSathairne 31/12

Am Faoilleach 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiDòmhnaich 01/01
DiLuain 02/01
DiMàirt 03/01
DiCiadain 04/01
DiarDaoin 05/01
DihAoine 06/01
DiSathairne 07/01
DiDòmhnaich 08/01
DiLuain 09/01
DiMàirt 10/01
DiCiadain 11/01
DiarDaoin 12/01
DihAoine 13/01
DiSathairne 14/01
DiDòmhnaich 15/01
DiLuain 16/01
 • All Day Mapland - Inbhir Narann agus Inbhir Nis
DiMàirt 17/01
 • All Day Mapland - Inbhir Narann agus Inbhir Nis
DiCiadain 18/01
 • All Day Mapland - Inbhir Narann agus Inbhir Nis
DiarDaoin 19/01
 • All Day Mapland - Inbhir Narann agus Inbhir Nis
DihAoine 20/01
DiSathairne 21/01
DiDòmhnaich 22/01
DiLuain 23/01
DiMàirt 24/01
DiCiadain 25/01
 • All Day Raonaid air ais
 • 16:00 – 20:00 Spòrs na h-Oidhche - Obar Itheachan
DiarDaoin 26/01
DihAoine 27/01
DiSathairne 28/01
DiDòmhnaich 29/01
DiLuain 30/01
 • All Day Turas gu Glan-Llyn
DiMàirt 31/01
 • All Day Turas gu Glan-Llyn

An Gearran 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiCiadain 01/02
 • All Day Turas gu Glan-Llyn
DiarDaoin 02/02
 • All Day Turas gu Glan-Llyn
DihAoine 03/02
 • All Day Turas gu Glan-Llyn
DiSathairne 04/02
DiDòmhnaich 05/02
DiLuain 06/02
 • All Day Seachdain sgithidh
DiMàirt 07/02
 • All Day Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Recurs every 10 weeks
 • Seachdain sgithidh
DiCiadain 08/02
 • All Day Seachdain sgithidh
DiarDaoin 09/02
 • All Day Seachdain sgithidh
DihAoine 10/02
DiSathairne 11/02
 • All Day Campa Sgithidh - Dùn Èideann
DiDòmhnaich 12/02
 • All Day Campa Sgithidh - Dùn Èideann
DiLuain 13/02
 • All Day Campa Sgithidh - Dùn Èideann
DiMàirt 14/02
 • All Day Campa Sgithidh - Dùn Èideann
 • Campa Sgithidh - Leòdhas agus Na Hearadh
DiCiadain 15/02
 • All Day Campa Sgithidh - Dùn Èideann
 • Campa Sgithidh - Leòdhas agus Na Hearadh
DiarDaoin 16/02
 • All Day Campa Sgithidh - Leòdhas agus Na Hearadh
DihAoine 17/02
 • All Day Campa Sgithidh - Leòdhas agus Na Hearadh
DiSathairne 18/02
 • All Day Campa Sgithidh - Leòdhas agus Na Hearadh
DiDòmhnaich 19/02
DiLuain 20/02
DiMàirt 21/02
DiCiadain 22/02
 • All Day Bun-sgoil Chon-Dobhrait
DiarDaoin 23/02
DihAoine 24/02
DiSathairne 25/02
DiDòmhnaich 26/02
DiLuain 27/02
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd - Loch Abar
DiMàirt 28/02
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd - Loch Abar

Am Màrt 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiCiadain 01/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd - Loch Abar
DiarDaoin 02/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd - Loch Abar
 • Ok taing
DihAoine 03/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd - Loch Abar
DiSathairne 04/03
DiDòmhnaich 05/03
DiLuain 06/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd - An t-Eilean Sgitheanach
DiMàirt 07/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd - An t-Eilean Sgitheanach
DiCiadain 08/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd - An t-Eilean Sgitheanach
DiarDaoin 09/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd - An t-Eilean Sgitheanach
DihAoine 10/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd - An t-Eilean Sgitheanach
DiSathairne 11/03
DiDòmhnaich 12/03
DiLuain 13/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd
DiMàirt 14/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd
DiCiadain 15/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd
DiarDaoin 16/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd
DihAoine 17/03
 • All Day Mapland 's Sligheadaireachd
DiSathairne 18/03
DiDòmhnaich 19/03
DiLuain 20/03
 • All Day
 • Bun-sgoil Taobh na Pàirce
DiMàirt 21/03
 • All Day Bun-sgoil Taobh na Pàirce
DiCiadain 22/03
 • All Day Bun-sgoil Taobh na Pàirce
DiarDaoin 23/03
 • All Day Bun-sgoil Taobh na Pàirce
DihAoine 24/03
DiSathairne 25/03
DiDòmhnaich 26/03
DiLuain 27/03
 • All Day Seachdain leasachaidh
DiMàirt 28/03
 • All Day Seachdain leasachaidh
DiCiadain 29/03
 • All Day Seachdain leasachaidh
DiarDaoin 30/03
 • All Day Seachdain leasachaidh
DihAoine 31/03

An Giblean 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiSathairne 01/04
DiDòmhnaich 02/04
DiLuain 03/04
DiMàirt 04/04
 • 09:00 GGL/Canyon Leader - Measadh
DiCiadain 05/04
 • GGL/Canyon Leader - Measadh Ends 09:30
DiarDaoin 06/04
DihAoine 07/04
DiSathairne 08/04
DiDòmhnaich 09/04
DiLuain 10/04
 • All Day Fèis-spòrs Loch Abair
DiMàirt 11/04
 • All Day Fèis-spòrs Loch Abair
DiCiadain 12/04
 • All Day Fèis-spòrs Loch Abair
DiarDaoin 13/04
 • All Day Cur-seachadan Peairt
DihAoine 14/04
 • All Day Cur-seachadan Peairt
DiSathairne 15/04
DiDòmhnaich 16/04
DiLuain 17/04
 • All Day Measaidhean Costaireachd
DiMàirt 18/04
 • All Day Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Recurs every 10 weeks
 • Measaidhean Costaireachd
DiCiadain 19/04
 • All Day Larbert le Clann Uibhist
DiarDaoin 20/04
 • All Day Larbert le Clann Uibhist
DihAoine 21/04
DiSathairne 22/04
DiDòmhnaich 23/04
DiLuain 24/04
 • All Day Braghad Albainn
DiMàirt 25/04
 • All Day Braghad Albainn
DiCiadain 26/04
 • All Day Braghad Albainn
DiarDaoin 27/04
 • All Day Braghad Albainn
DihAoine 28/04
 • All Day Braghad Albainn
DiSathairne 29/04
DiDòmhnaich 30/04

An Cèitean 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiLuain 01/05
 • All Day Cille Mhearnaig
DiMàirt 02/05
 • All Day Cille Mhearnaig
DiCiadain 03/05
 • All Day Cille Mhearnaig
DiarDaoin 04/05
 • All Day Cille Mhearnaig
DihAoine 05/05
 • All Day Cille Mhearnaig
DiSathairne 06/05
DiDòmhnaich 07/05
DiLuain 08/05
 • All Day Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh
DiMàirt 09/05
 • All Day Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh
DiCiadain 10/05
 • All Day Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh
DiarDaoin 11/05
 • All Day Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh
DihAoine 12/05
 • All Day Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh
DiSathairne 13/05
DiDòmhnaich 14/05
DiLuain 15/05
 • All Day Innis an Uillt
 • Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
DiMàirt 16/05
 • All Day Innis an Uillt
 • Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
DiCiadain 17/05
 • All Day Innis an Uillt
 • Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
DiarDaoin 18/05
 • All Day Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
 • Àrd-sgoil Dhùn Omhain
DihAoine 19/05
 • All Day Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
 • Àrd-sgoil Dhùn Omhain
DiSathairne 20/05
 • All Day Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
DiDòmhnaich 21/05
 • All Day Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
DiLuain 22/05
 • All Day Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dàil
 • Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
DiMàirt 23/05
 • All Day Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dàil
 • Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
DiCiadain 24/05
 • All Day Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dàil
 • Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
DiarDaoin 25/05
 • All Day Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dàil
 • Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
DihAoine 26/05
 • All Day Ross Saor-Làithean (rin cur a-steach le ùrachadh air fòrladh bliadhnail aig deireadh a' mhàirt)
DiSathairne 27/05
DiDòmhnaich 28/05
DiLuain 29/05
DiMàirt 30/05
DiCiadain 31/05

An T-Ògmhios 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiarDaoin 01/06
DihAoine 02/06
DiSathairne 03/06
DiDòmhnaich 04/06
DiLuain 05/06
 • All Day Àrd-sgoil Phort Rìgh
DiMàirt 06/06
 • All Day Àrd-sgoil Phort Rìgh
DiCiadain 07/06
 • All Day Àrd-sgoil Phort Rìgh
DiarDaoin 08/06
 • All Day Àrd-sgoil Phort Rìgh
DihAoine 09/06
DiSathairne 10/06
DiDòmhnaich 11/06
DiLuain 12/06
DiMàirt 13/06
DiCiadain 14/06
DiarDaoin 15/06
DihAoine 16/06
DiSathairne 17/06
DiDòmhnaich 18/06
DiLuain 19/06
 • All Day Glaschu & Dùn Èideann
DiMàirt 20/06
 • All Day Glaschu & Dùn Èideann
DiCiadain 21/06
 • All Day Glaschu & Dùn Èideann
DiarDaoin 22/06
 • All Day Glaschu & Dùn Èideann
DihAoine 23/06
 • All Day Glaschu & Dùn Èideann
DiSathairne 24/06
DiDòmhnaich 25/06
DiLuain 26/06
 • All Day Sir E Scott - Aig Bad a' Ghiuthais
DiMàirt 27/06
 • All Day Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Recurs every 10 weeks
 • Sir E Scott - Aig Bad a' Ghiuthais
DiCiadain 28/06
 • All Day Sir E Scott - Aig Bad a' Ghiuthais
DiarDaoin 29/06
 • All Day Sir E Scott - Aig Bad a' Ghiuthais
DihAoine 30/06
 • All Day Sir E Scott - Aig Bad a' Ghiuthais

An T-Iuchar 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiSathairne 01/07
DiDòmhnaich 02/07
DiLuain 03/07
 • All Day Campa Sradagan 1
DiMàirt 04/07
 • All Day Campa Sradagan 1
DiCiadain 05/07
 • All Day Campa Sradagan 1
DiarDaoin 06/07
 • All Day Campa Sradagan 1
DihAoine 07/07
 • All Day Campa Sradagan 1
DiSathairne 08/07
DiDòmhnaich 09/07
DiLuain 10/07
 • All Day Campa Sradagan 2
DiMàirt 11/07
 • All Day Campa Sradagan 2
DiCiadain 12/07
 • All Day Campa Sradagan 2
DiarDaoin 13/07
 • All Day Campa Sradagan 2
DihAoine 14/07
 • All Day Campa Sradagan 2
DiSathairne 15/07
DiDòmhnaich 16/07
DiLuain 17/07
 • All Day Cur-seachadan - Sgìre Ghlaschu agus Dhùn Èideann
DiMàirt 18/07
 • All Day Cur-seachadan - Sgìre Ghlaschu agus Dhùn Èideann
DiCiadain 19/07
 • All Day Cur-seachadan - Sgìre Ghlaschu agus Dhùn Èideann
DiarDaoin 20/07
 • All Day Cur-seachadan - Sgìre Ghlaschu agus Dhùn Èideann
DihAoine 21/07
 • All Day Cur-seachadan - Sgìre Ghlaschu agus Dhùn Èideann
DiSathairne 22/07
DiDòmhnaich 23/07
DiLuain 24/07
 • All Day An Campa Mi-chomhurtail
DiMàirt 25/07
 • All Day An Campa Mi-chomhurtail
DiCiadain 26/07
 • All Day An Campa Mi-chomhurtail
DiarDaoin 27/07
 • All Day An Campa Mi-chomhurtail
DihAoine 28/07
 • All Day An Campa Mi-chomhurtail
DiSathairne 29/07
DiDòmhnaich 30/07
DiLuain 31/07
 • All Day Cuairt Spòrs Gàidhlig 2023

An Lùnastal 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiMàirt 01/08
 • All Day Cuairt Spòrs Gàidhlig 2023
DiCiadain 02/08
 • All Day Cuairt Spòrs Gàidhlig 2023
DiarDaoin 03/08
 • All Day Cuairt Spòrs Gàidhlig 2023
DihAoine 04/08
 • All Day Cuairt Spòrs Gàidhlig 2023
DiSathairne 05/08
DiDòmhnaich 06/08
DiLuain 07/08
 • All Day Campa Spòrs 2023
DiMàirt 08/08
 • All Day Campa Spòrs 2023
DiCiadain 09/08
 • All Day Campa Spòrs 2023
DiarDaoin 10/08
 • All Day Campa Spòrs 2023
DihAoine 11/08
 • All Day Campa Spòrs 2023
DiSathairne 12/08
DiDòmhnaich 13/08
DiLuain 14/08
 • All Day SGOILTEAN AIR AIS
DiMàirt 15/08
DiCiadain 16/08
DiarDaoin 17/08
DihAoine 18/08
DiSathairne 19/08
DiDòmhnaich 20/08
DiLuain 21/08
DiMàirt 22/08
DiCiadain 23/08
DiarDaoin 24/08
DihAoine 25/08
 • All Day Mointeach Rainich
DiSathairne 26/08
 • All Day Mointeach Rainich
DiDòmhnaich 27/08
 • All Day Mointeach Rainich
DiLuain 28/08
DiMàirt 29/08
DiCiadain 30/08
DiarDaoin 31/08

An T-Sultain 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DihAoine 01/09
DiSathairne 02/09
DiDòmhnaich 03/09
DiLuain 04/09
 • All Day Tachartas-còmhnaidh aig an Loidse
DiMàirt 05/09
 • All Day Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Recurs every 10 weeks
 • Tachartas-còmhnaidh aig an Loidse
DiCiadain 06/09
 • All Day Tachartas-còmhnaidh aig an Loidse
DiarDaoin 07/09
 • All Day Tachartas-còmhnaidh aig an Loidse
DihAoine 08/09
 • All Day Tachartas-còmhnaidh aig an Loidse
DiSathairne 09/09
DiDòmhnaich 10/09
DiLuain 11/09
DiMàirt 12/09
DiCiadain 13/09
DiarDaoin 14/09
DihAoine 15/09
DiSathairne 16/09
DiDòmhnaich 17/09
DiLuain 18/09
DiMàirt 19/09
DiCiadain 20/09
DiarDaoin 21/09
DihAoine 22/09
DiSathairne 23/09
DiDòmhnaich 24/09
DiLuain 25/09
DiMàirt 26/09
DiCiadain 27/09
DiarDaoin 28/09
DihAoine 29/09
DiSathairne 30/09

An Dàmhair 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiDòmhnaich 01/10
DiLuain 02/10
DiMàirt 03/10
DiCiadain 04/10
DiarDaoin 05/10
DihAoine 06/10
DiSathairne 07/10
DiDòmhnaich 08/10
DiLuain 09/10
DiMàirt 10/10
DiCiadain 11/10
DiarDaoin 12/10
DihAoine 13/10
DiSathairne 14/10
DiDòmhnaich 15/10
DiLuain 16/10
DiMàirt 17/10
DiCiadain 18/10
DiarDaoin 19/10
DihAoine 20/10
DiSathairne 21/10
DiDòmhnaich 22/10
DiLuain 23/10
DiMàirt 24/10
DiCiadain 25/10
DiarDaoin 26/10
DihAoine 27/10
DiSathairne 28/10
DiDòmhnaich 29/10
DiLuain 30/10
DiMàirt 31/10

No events.

An T-Samhain 2023

DiLuain DiMàirt DiCiadain DiarDaoin DihAoine DiSathairne DiDòmhnaich
DiCiadain 01/11
DiarDaoin 02/11
DihAoine 03/11
DiSathairne 04/11
DiDòmhnaich 05/11
DiLuain 06/11
DiMàirt 07/11
DiCiadain 08/11
DiarDaoin 09/11
DihAoine 10/11
DiSathairne 11/11
DiDòmhnaich 12/11
DiLuain 13/11
DiMàirt 14/11
 • All Day Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Meanbh-bhus a-staigh aig a' gharaids
  Recurs every 10 weeks
DiCiadain 15/11
DiarDaoin 16/11
DihAoine 17/11
DiSathairne 18/11
DiDòmhnaich 19/11
DiLuain 20/11
DiMàirt 21/11
DiCiadain 22/11
DiarDaoin 23/11
DihAoine 24/11
DiSathairne 25/11
DiDòmhnaich 26/11
DiLuain 27/11
DiMàirt 28/11
DiCiadain 29/11
DiarDaoin 30/11