Prògraman sgoile

Tha diofar roghainnean ro sgoiltean a-rèir mar a thathas airson brath a ghabhail air na bhios Spòrs Gàidhlig a’ tabhann, leithid;

  • Tachartasan Còmhnaidh Iomadh Latha, air an lìbhrigeadh bho thaghadh ionadan blàr a-muigh air feadh na h-Alba airson cothrom ionnsachaidh gu tur coileanta a thabhann air sgoilearan.
  • Prògraman siubhail far am bi sinn a’ tighinn thugaibh, gus cothrom a thoirt do sgoilearan a bhith a’ faighinn an-sàs leis na cur-seachadan againn air an stàirsnich, is iad a’ faighinn bogadh cultaral aig an aon àm.

Tachartasan Còmhnaidh Iomadh Latha

Cleachdaidh sinn grunn ionadan sgoinneil air feadh na h-Alba: Baile Phuil an Strath Eadhair, Na Torran san Eilean Sgitheanach, Scaladal sna Hearadh agus eile.

Tha na prògraman làn spòrs agus dùbhlain, agus gun teagamh sam bith, bidh rudeigin ann dhan a h-uile duine. Leis an fharsaingeachd de chur-seachadan a nì Spòrs Gàidhlig, cruthaichidh sinn prògram a fhreagras air a’ bhuidhinn agaibh glan.

Eisimpleir de phrògram trì oidhcheannan: 

Prògram mar eisimpleir

Prògram Trì Oidhcheannan

 

 

Latha 1

Latha 2

Latha 3

 

Madainn

Feasgar

Oidhche

Madainn

Feasgar

Oidhche

Madainn

Feasgar

BUIDHEANN 1

A’ ruighinn 13:00

Cuairt Coiseachd

Lean an Loidhne

Bòrd Seasaimh

Sreap & Abseil

Geamaichean

Sligheadaireachd 

A’ fàgail 12:00

BUIDHEANN 2

A’ ruighinn 13:00

Cuairt Coiseachd

Lean an Loidhne

Sreap & Abseil 

Bòrd Seasaimh

Geamaichean

Sligheadaireachd

A’ fàgail 12:00

 

Prògraman siubhail far am bi sinn a’ tighinn thugaibh

Thig sinn fhèin dhan sgoil agaibh agus lìbhrigidh sinn na cur-seachadan againn nur sgìre. Tha oideachadh, stiùireadh agus cleachdadh uidheamachd uile an lùib na cosgais. ‘S ciallach a bhith a’ ruith prògraim thar 2+ latha gus am faigh barrachd òigridh cothrom air na cur-seachadan gun cus siubhail a bhith ann. Ma dh’obraicheas sibh le sgoiltean eile a tha faisg air làimh, bidh a’ chosgais fiù ‘s nas ìsle. Ma thèid tachartas a chur air dòigh tro fhèis ionadail, bidh cothrom agaibh air prìsean nas saoire mar phàirt den iomairt ‘Fèis Spòrs‘.

Le bhith a’ tabhann prògram anns an sgìre agaibh fhèin, chan fheumar airgead a chosg air àitichean-fuirich, a’ fàgail an roghainn seo nas saoire na bhiodh prògram-còmhnaidh. Tha sinn fortanach ann an Alba gu bheil cruth-tìre na dùthcha air fad a’ leigeil leinn a’ mhòr-chuid de na cur-seachadan againn a lìbhrigeadh ge bi cà bheil sinn.

Bidh sinn a’ nochdadh leis an uidheamachd agus na h-iùilichean againn deiseil airson cur-seachadan a lìbhrigeadh do sgoilearan agus an toirt air ais dhan sgoil.

Prògram mar eisimpleir

Prògram Ceithir Latha

 

 

 

Dimàirt

Diciadain

Diardaoin

Dihaoine

 

Madainn – Buidheann 1

Feasgar – Buidheann 2

Madainn – Buidheann 1

Feasgar – Buidheann 2

Madainn – Buidheann 3

Feasgar – Buidheann 4

Madainn – Buidheann 3

Feasgar – Buidheann 4

 

A’ ruighinn 08:30

Bòrd-seasaimh

A’ tilleadh don Sgoil 12:30

A’ fàgail na sgoile 13:30

Bòrd-seasaimh

A’ tilleadh don Sgoil 15:30

A’ ruighinn 08:30

Claiseachd

A’ tilleadh don Sgoil 12:30

A’ fàgail na sgoile 13:30

Claiseachd

A’ tilleadh don Sgoil 15:30

A’ ruighinn 08:30

Bòrd-seasaimh

A’ tilleadh don Sgoil 12:30

A’ fàgail na sgoile 13:30

Bòrd-seasaimh

A’ tilleadh don Sgoil 15:30

 

A’ ruighinn 08:30

Claiseachd

A’ tilleadh don Sgoil 12:30

A’ fàgail na sgoile 13:30

Claiseachd

A’ tilleadh don Sgoil 15:30

Bidh prìsean caochlaideach agus a-rèir cia mheud a bhios an sàs agus càite am bi sinn. Tha cosgais-siubhail £0.45/mìle agus àite-fuirich ann. Dh’fhaodadh gun cosgadh prògram còig làithean an ceann a deas na h-Alba le triùir luchd-obrach Spòrs Gàidhlig mu thuaiream £2000-£3000.

Tachartasan air Fàire