Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Mòd 2021: Bòrd-seasaimh (Standup Paddle-boarding)

11/10/2021 @ 13:00 - 17:30

£10.00

Seisean bòrd-seasaimh le iùilichean Spòrs Gàidhlig, mar phàirt de phrògram thachartasan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail. Bidh an seisean seo ga lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig, agus bidh e iomchaidh do dhaoine nach do dh’fheuch bòrd-seasaimh a-riamh cho math riuthasan a tha eòlach air an spòrs mar thà. Do chlann aois àrd-sgoile S1-6.

Coinnichidh sinn aig oifis Chomunn na Gàidhlig (seòladh shìos) far am faigh sibh deise-fhliuch agus an uairsin thèid sinn dhan làrach ionadail (ri dhearbhadh) ann am bus Spòrs Gàidhlig. Tha bùird agus an uidheamachd gu lèir a bhios a dhìth oirbh againne. Chan fheum sibh ach brògan a thoirt leibh a tha sibh riaraichte toirt anns an uisge, agus aodach tioram a chuireas sibh oirbh aig deireadh an latha.

Standup Paddleboarding with Spòrs Gàidhlig’s experienced instructors, part of the Royal National Mòd Fringe prògram. This session will be delivered through the medium of Gaelic, and will be suitable for complete beginners, as well as those with previous paddleboarding experience. For children in high-school S1-6.

We will meet at Comunn na Gàidhlig’s (address below) office where we will give out wetsuits and then we will travel in Spòrs Gàidhlig’s minibus to a local venue (TBC). We have the boards and all the equipment neccessary for the session, all you need to bring are trainers which you are happy taking in the water and dry clothes for the end of the day.

Comunn na Gàidhlig, 5 Mitchell’s Lane, Inverness, IV2 3HQ.

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

Details

Date:
11/10/2021
Time:
13:00 - 17:30
Cost:
£10.00
Event Category: