Loading Events

« All Events

Campa Spòrs 2022 aig Inbhir Chluaidh

An Dàmhair 19 @ 10:00 - An Dàmhair 21 @ 14:00

£210.00

“Cùm do shùil air a bhàla! Tha cothrom air leth an seo – is dùil againn gum falbh na h-àitean gu math luath!

Airson a’ chiad uair tha CnaG a’ feuchainn campa ùr – campa spòrs! Bithidh sinn an sàs ann am ball-coise, iomain, goilf, sligheadarachd, boghadaireachd agus an còrr! Taobh a-muigh na seiseanan foirmeil dh’fhaodadh gum bitheadh cothrom ann feuchainn air diofar spòrsan eile, a’ cleachdadh goireasan air leth aig Ionad Spòrs Inbhir Chluaidh anns an Leargaidh Ghallda. Ionnsaichaidh sinn mu sgilean agus eacarsaich, agus ‘s cìnnteach gum falbh a h-uile duine bhon champa le comasan is misneachd às ùir. Bithidh gach seisean air a ruith le feadhainn a tha gu math eòlach air an spòrs aca fhèin.

“Keep your eye on the ball! Here’s a great new opportunity – which we expect to fill up quickly.

For the first time CnaG is organising a new camp – a sports residential. We’ll have a go at football, shinty, golf, orienteeting, archery and more! Outside the formal sessions, there could be opportunities to try other activities using the excellent facilities at the Inverclyde Sports Centre in Largs.

We’ll learn about sport skills and training strategies, and partipants will certainly leave with new skills and confidence. Each session will be run by people who are advanced and experienced in that specific sport.

 

Cuine is càite? Leanaidh a champa eadar Diciadain 19mh Dàmhair (10m) agus Dihaoine 21mh Dàmhair (1-2f) aig Ionad Spòrs Inbhir Chluaidh – KA30 8RW.

Cosgais?  Tha seo a’cosg £210 gach neach, a’ cunntas a h-uile càil ach a-mhàin siubhal chun Leargaidh Ghallda. (Air a phrìs seo, tha sibh a’ faighinn àite fuirich is biadh, stiùireadh bho na diofar choidsichean, uidheamachd, msaa) Bithidh sinn a’ sùileachadh gum faigh pàrantan an cuid chloinne chun Leargaidh Ghallda aig toiseach a’ champa, agus gan togail a-rithist tràth diathaid Dihaoine.

Co-dhà? Feadhainn eadar AS1 agus AS3 a tha a’ leantainn foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, no a tha fileanta co-dhiù.

Where and when? The camp will take place between Wednesday 19th October (10am) and Friday 21st October (1.30pm) at the Inverclyde Sports Centre – KA30 8RW

What will it cost? This event will cost £210 per person, which includes everything except travel to/from Largs. (The price includes accommodation and meals, coaching and equipment etc) We do expect parents to get their youngsters to Largs at the beginning of the camp, and to collect them again Friday lunchtime.

Who’s it for? Those aged 12-15 (S1 – S3) who are in Gaelic Medium Education, or otherwise fluent in Gaelic.

For more information send an email to marina@cnag.org, or call CnaG’s Stornoway office on 01851 701802

Wednesday Thursday Friday
Activity Facility Staff Activity Facility Staff Activity Facility Staff
10:00 Arrival and welcome Dining Room All coaches 07:30 Early morning call Teachers 07:30 Early morning call Teachers
08:00-08:30 Breakfast Dining Room All 08:00-08:30 Breakfast Dining Room All
09:15 Meet the coaches Dining Room Coaches 09:15 Meet the coaches Dining Room Coaches
Arrivial     10:30 Fire Evacuation and Safey Procedure Dining Room Duty Manager & Gareth Turner Session 1                 09:30 – 10:30 Outdoor 3G 9:30 – 10:30 Archery Sports Hall
Football/Shinty
Quick breather and re-fill waterbottles Quick breather and re-fill waterbottles 10:30-10:45 Quick breather and re-fill waterbottles
Session 1             11:00 – 1200 Football/Shinty Outdoor 3G Session 2              10:45 – 11:45 Football/Shinty Outdoor 3G 10:45 – 11:45 Archery Sports Hall
Quick breather and re-fill waterbottles Quick breather and re-fill waterbottles 11:45-12:00 Quick breather and re-fill waterbottles
Session 2 12:00 – 13:00 Football/Shinty Outdoor 3G Session 3             12:00 – 13:00 Football/Shinty Outdoor 3G 12:00 – 13:00 Orienteering Grounds
13:00 Lunch time Dining Room All 13:00-14:00 Lunch time Dining Room All 13:00-14:00 Lunch time Dining Room All
Session 3 14:00 – 15:00 Hockey/Shinty Outdoor 3G Session 4         14:00 – 15:00 Football/Shinty Outdoor 3G Depart
Quick breather and re-fill waterbottles 15:00-15:15 Quick breather and re-fill waterbottles
15:30 – 16:30 Golf (3:30-5:30) Driving Range Session 5 Football/Shinty Outdoor 3G
18:00-19:00 Dinner Dining Room 18:00-19:00 Dinner Dining Room
19:15- 20:30 Yoga Studio? 19:00- 20:30 HIIT Session Studio 1
Quiz
20:30-20:45 Activity Logbook Dining Room 20:30-20:45 Activity Logbook Dining Room
20:45-21:00 Biscuits & Milk Dining Room 20:45-21:00 Biscuits & Milk Dining Room

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Balach (boy) - aon-àite (one place)
£ 210.00
5 available
Nighean (girl) - aon-àite (one place)
£ 210.00
3 available

Details

Start:
An Dàmhair 19 @ 10:00
End:
An Dàmhair 21 @ 14:00
Cost:
£210.00
Event Categories:
,