Loading Events

« All Events

Prògram Sreip – Inbhir Nis ¦ Climbing programme – Inverness

21/11/2023 - 19/03/2024

£72.00

Scroll down for the English text. 

 

Tiogaidean rin ceannach bho 7f air 25/10/2023

Tha sinn air leth toilichte prògram sreip ùr a thabhann air an òigridh aois 8+. Bidh seo stèidhichte aig ionad “An Ledge” ann an Inbhir Nis agus bidh còig seiseanan ann le gach seisean suas gu 1.5 uairean.

Cosgaidh seo £72 gach com-pàirtiche

Amas = Prògram spòrsail tron Ghàidhlig, stèidhichte air siostam NICAS. ‘S ann do dh’òigridh aig a bheil Gàidhlig no a tha ga h-ionnsachadh.

Cinn-là:

 1. 21st Samhain
 2. 28th Samhain
 3. 5th Dùbhlachd
 4. 12th Dùbhlachd
 5. 19th Dùbhlachd

Uairean:

1600-1715 – Buidheann A – Fileantaich 8-12

Airson clann ann an FTMNG. Bidh an clas seo ann an Gàidhlig. ¦ For children in GME. This class will be in Gaelic.

1730-1845 – Buidheann B – Fileantaich 12+

Airson sgoilearan san àrd-sgoil aig a bheil Gàidhlig. Bidh an clas seo ann an Gàidhlig. ¦ For young people in secondary school who speak Gaelic. This class will be in Gaelic.

1900-2015 – Buidheann C – Luchd-ionnsachaidh – àrd-sgoil

For Gaelic learners in secondary school who did not go to Gaelic medium education at primary level. This class will use Gaelic at a level appropriate to the learner.

Uidheamachd:

Gheibh sibh acfhainn (harness) mar phàirt den phrògram agus faodaidh com-pàirtichean iasad fhaighinn air bòtannan sreip airson £3 gach seisean agus ma tha iad ag iarraidh, an ceannach bhuainn airson £30 aig deireadh a’ phrògraim.

Cosgais = £72

Clàradh:

Tha an dà cheum riatanach. 

 1. Ceannaich tiogaid air an làrach-lìn seo.
 2. Cleachd an ceangal no QR Code aig bonn na duilleig seo gus fiosrachadh slàn a thoirt dhuinn.

Rock Climbing Wall Opening Hours

 


Spòrs Gàidhlig NICAS climbing programme at The Ledge

Tickets go on sale on 25/10/2023 at 1900

fios@spors.scot

www.spors.scot

Aim = A fun, safe and educational indoor climbing programme based on the NICAS system. The target audience is young people in Inverness and surrounding areas who are Gaelic speakers or learning.

Dates:

 1. 21st November
 2. 28th November
 3. 5th December
 4. 12th December
 5. 19th December

Timings:

1600-1715 – Buidheann A – Fileantaich 8-12

Airson clann ann an FTMNG. Bidh an clas seo ann an Gàidhlig. ¦ For children in GME. This class will be in Gaelic.

1730-1845 – Buidheann B – Fileantaich 12+

Airson sgoilearan san àrd-sgoil aig a bheil Gàidhlig. Bidh an clas seo ann an Gàidhlig. ¦ For young people in secondary school who speak Gaelic. This class will be in Gaelic.

1900-2015 – Buidheann C – Luchd-ionnsachaidh – àrd-sgoil

For Gaelic learners in secondary school who did not go to Gaelic medium education at primary level. This class will use Gaelic at a level appropriate to the learner.

Equipment:

Participants can use one of our harnesses and hire rock shoes for £3/session. The rock shoes can be purchased from us at the end of the programme for £30.

Cost to participants = £72

Registration process:

Both steps are mandatory. 

 1. Purchase a ticket below on this site to get a place on the programme.
 2. Use the form at the link below or QR code to complete the form for medical information and emergency contacts etc.

Link: https://forms.office.com/e/ymiHKitEGt

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

Details

Start:
An t-Samhain 21
End:
19/03/2024
Cost:
£72.00
Event Category: