Dùbhlan Beinne an t-Samhraidh | Summer Mountain Expedition ⛰️☀️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Inbhir Nis ¦ Inverness 5 Mitchell's Lane, Inverness, Highland, United Kingdom

Thigibh còmhla rinn air turas mòr Spòrs Ghàidhlig ann an 2024: Cuairt Beinne an t-Samhraidh air Gàidhealtachd! Thairis air còig làithean, gabhaidh sinn sgrìob iongantach air chois thar bheanntan, mhonaidhean agus glinn gus cuairt mhòr adhartach a choileanadh. Leasachaidh sinn ar sgilean beinne agus togaidh sinn misneachd phearsanta le a bhith an sàs ann an …

Get Tickets £120.00 – £295.00 3 tickets left

Campa Spòrs anns na Torran S1-S3 | Multi Activity Camp S1-S3 @ Torrin, Isle of Skye ⛰️☀️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Inbhir Nis ¦ Inverness 5 Mitchell's Lane, Inverness, Highland, United Kingdom

Thigibh còmhla ri iùilichean Spòrs Gàidhlig airson campa air leth san Eilean Sgitheanach, a' rùrach am measg beanntan agus uisgeachan an Eilein, uile tro mheadhan na Gàidhlig! Fad còig lathaichean, eadar 21-25 Dàmhair, gheibh sibh bogadh ceart ann an cànain, cultar agus cur-seachadan adhartach agus inntinneach, a thuilleadh air cothroman am pailt eòlas a chur …

Get Tickets £300.00 6 tickets left