Prògram Sreip – Inbhir Nis ¦ Climbing programme – Inverness

Scroll down for the English text.    Tiogaidean rin ceannach bho 7f air 25/10/2023 Tha sinn air leth toilichte prògram sreip ùr a thabhann air an òigridh aois 8+. Bidh seo stèidhichte aig ionad "An Ledge" ann an Inbhir Nis agus bidh còig seiseanan ann le gach seisean suas gu 1.5 uairean. Cosgaidh seo £72 …

£72.00