Campa Spòrs 2022 aig Inbhir Chluaidh

“Cùm do shùil air a bhàla! Tha cothrom air leth an seo – is dùil againn gum falbh na h-àitean gu math luath! Airson a' chiad uair tha CnaG a’ feuchainn campa ùr – campa spòrs! Bithidh sinn an sàs ann am ball-coise, iomain, goilf, sligheadarachd, boghadaireachd agus an còrr! Taobh a-muigh na seiseanan foirmeil …

Get Tickets £210.00 8 tickets left