BÒS ¦ SUP (madainn)

BÒS ¦ SUP MADAINN ¦ MORNING SESSION - SUNDAY 6th September Cò dha? ¦ Suitable for Clann C7+ Ìre Ghàidhlig ¦ Gaelic level Fileanta Àite-coinneachaidh ¦ Meeting place Loch Dùn an t-Seilcheig an seo: https://goo.gl/maps/MQqBQ2yDtt5ampym7 Uairean an t-seisein ¦ Times of session 1000-1245 Fiosrachadh Thoiribh leig aodach a bharrachd airson an t-seisein fliuch a tha …

£15.00

BÒS ¦ SUP (feasgar)

BÒS ¦ SUP FEASGAR ¦ AFTERNOON SESSION - Sunday 6th September Cò dha? ¦ Suitable for Clann C7+ Ìre Ghàidhlig ¦ Gaelic level Fileanta Àite-coinneachaidh ¦ Meeting place Loch Dùn an t-Seilcheig an seo: https://goo.gl/maps/MQqBQ2yDtt5ampym7 Uairean an t-seisein ¦ Times of session 1330-1630 Fiosrachadh Thoiribh leig aodach a bharrachd airson an t-seisein fliuch a tha …

£15.00

Claiseachd ¦ Gorge Challenge (feasgar)

Inbhir Nis ¦ Inverness 5 Mitchell's Lane, Inverness, Highland, United Kingdom

Ùrachadh fios ¦ UPDATE Tha an seisean air atharrachadh gu bòrd-seasaimh seach claiseachd. Le sùil air a' chlais madainn an diugh (Disathairne), tha sinn den bheachd gu bheil an t-uisge ro àrd.  Bidh bòrd-seasaimh ann na àite agus bidh sinn a' coinneachadh Loch Dùn an t-Seilcheig mar an fhiosrachadh gu h-ìosal. Gorge walking will no …

£15.00

Claiseachd ¦ Gorge Challenge (madainn)

Claiseachd ¦ Gorge Challenge MADAINN¦ MORNING SESSION - 15/10/2020 Cò dha? ¦ Suitable for Clann C7+ Ìre Ghàidhlig ¦ Gaelic level Fileanta Àite-coinneachaidh ¦ Meeting place Clais Chùil Lodair - fòn drochaid rèile ¦ Culloden Gorge - under the railway viaduct (https://goo.gl/maps/Hcx3t39mgFW1ZUF3A) Uairean an t-seisein ¦ Times of session 0945 - 1215 Fiosrachadh Thoiribh leig …

£15.00

Claiseachd ¦ Gorge Challenge (feasgar)

Claiseachd ¦ Gorge Challenge FEASGAR ¦ AFTERNOON SESSION - 15/10/2020 Cò dha? ¦ Suitable for Clann C7+ Ìre Ghàidhlig ¦ Gaelic level Fileanta Àite-coinneachaidh ¦ Meeting place Clais Chùil Lodair - fòn drochaid rèile ¦ Culloden Gorge - under the railway viaduct (https://goo.gl/maps/Hcx3t39mgFW1ZUF3A) Uairean an t-seisein ¦ Times of session 1315 - 1545 Fiosrachadh Thoiribh …

£15.00

Uisge air a’ Mhointich – Rannoch Moor SUP expedition

Turas air bòrd-seasaimh thar Mhòinteach Rainich Dùbhlan pearsanta agus dùbhlan sgioba - Cleachdaidh sinn lochannan agus aibhnichean gus slighe a ghabhail tro aon de na sgìrean as aibheisiche ann an Alba: bhon A82 gu Stèisean Raineach. Mar phàirt den phrìs: Uidheamachd Biadh Teantaichean Iùil bho luchd-obrach Spòrs Gàidhlig Freagarrach do chloinn S1 agus nas sìne …

£120.00

Gleann Afraig – Meanbh-chuairt ¦ Glen Affric mini expedition on SUPs

Turas bòrd-seasaimh le aon oidhche campachadh. Faodaidh tu an turas seo a dhèanamh leis fhèin no mar ullachadh airson turas eile a tha sinn a' dèanamh - Tarrsaing Mòinteach Rainich. Bidh spòrs gu leòr anns an dà thuras! Bidh sinn a' toiseachadh aig àite a tha freagarrach airson na gaoithe air an latha, agus a' …

£45.00

Mòd 2021: Bòrd-seasaimh (Standup Paddle-boarding)

Seisean bòrd-seasaimh le iùilichean Spòrs Gàidhlig, mar phàirt de phrògram thachartasan a' Mhòid Nàiseanta Rìoghail. Bidh an seisean seo ga lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig, agus bidh e iomchaidh do dhaoine nach do dh'fheuch bòrd-seasaimh a-riamh cho math riuthasan a tha eòlach air an spòrs mar thà. Do chlann aois àrd-sgoile S1-6. Coinnichidh sinn aig …

£10.00

Claiseachd (Gorge-scrambling adventure)

Turas claiseachd le iùilichean Spòrs Gàidhlig, mar phàirt de phrògram thachartasan a' Mhòid Nàiseanta Rìoghail. Bidh an seisean seo ga lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig, agus bidh e iomchaidh do neach sam bith a bhios deiseil is deònach son beagan dùbhlain agus spòrs anns an uisge! Do chlann aois àrd-sgoile S1-6. Coinnichidh sinn aig oifis …

£10.00

Cuairt-coiseachd (Walking Trip)

Cuairt-coiseachd le iùilichean Spòrs Gàidhlig, mar phàirt de phrògram thachartasan a' Mhòid Nàiseanta Rìoghail. Bidh an seisean seo ga lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig, agus bidh e iomchaidh do neach sam bith a bhios deiseil is deònach son beagan dùbhlain agus spòrs! Do chlann aois àrd-sgoile S1-6. Coinnichidh sinn aig oifis Chomunn na Gàidhlig (seòladh …

£10.00